آسوده خاطر عاشق شوید! – اداره تبلیغات اسلامی

همه ما نیاز به کسی داریم که به نقل از عاشقان در مواقع سختی، سر بر شانه اش بگذاریم و بگرییم؛ ولی گاهی کار به جایی می‌رسد که باید سر به دیوار بکوبیم و از دست همان کس زار زار بگرییم!

<img class="image_btn" title="آسوده خاطر عاشق شوید!" src="http://cdn
همکاری داشتم که از شروع یک رابطه عاطفی با شخصی که به او معرفی کرده بودند سر باز می‌زد؛ آن هم فقط به یک دلیل، می‌گفت: این آدم زیادی بی خیال و سرخوش است!

با بیان نتایج مشترک و البته تمرکز بر راه حل مشکل تان با او صحبت کنید و از او بخواهید کنترل بیشتری بر رفتارهایش داشته باشد.

شک نکنید که او تحت فشار است و با یک مشکل جدی مواجه شده!

آسوده خاطر عاشق شوید!

اگر شریک عاطفی شما کم حرف است، بیشتر گوش می‌کند تا حرف بزند و تلاش می‌کند تا مراقب شما باشد، فکر نکنید که قصد دارد شما را محدود کند؛ بلکه او یک شخصیت ثبات گرا (S) است، محافظه کار و صلح طلب.

شریک عاطفی شما با تیپ شخصیتی سلطه گرا (D)، هنگام صحبت کردن با قاطعیت در چشمان شما زل می‌زند و حتی انگشت اشاره اش را به سمت تان نشانه می‌گیرد!

همه ما نیاز به کسی داریم که به نقل از عاشقان در مواقع سختی، سر بر شانه اش بگذاریم و بگرییم؛ ولی گاهی کار به جایی می‌رسد که باید سر به دیوار بکوبیم و از دست همان کس زار زار بگرییم!

پاسخ مشخص است: نفهمیدن رفتار‌های طرف مقابلمان.
گره‌ای که نهایتا به این جمله ختم می‌شود: ما تفاهم نداریم، پس تمامش کنیم!

آسوده خاطر عاشق شوید!

بهتر است به جای متهم کردن دیگران و تصمیم گیری سریع درباره آنها، دانش مان را بالا ببریم تا روابط عاطفی طولانی تر، صمیمانه‌تر و مستحکم تری را تجربه کنیم.

با رعایت ادب و با ارائه منطق و جزئیات با او صحبت کنید و در برابر انتقادات او مقابله به مثل نکنید و با خونسردی گفتگو را ادامه بدهید.

تشخیص شخصیت شریک عاطفی با استفاده از شخصیت شناسی دیسک

مدل شخصیت شناسی دیسک، با تحلیلی که از تیپ‌های مختلف شخصیتی ارائه می‌دهد، رفتار‌های بعضا عجیب شریک عاطفی مان را برای ما توضیح می‌دهد.

با بیان نقاط قوت و خلاقیتش او را آرام کنید و از او فاصله نگیرید.

اگر شریک عاطفی شما محتاطانه پول خرج می‌کند و موقع خرید، یک محصول را هزار بار زیر و رو می‌کند و یا بیش از حد ایراد می‌گیرد فکر نکنید که خسیس است و یا قصد تحقیر دیگران را دارد. شما با یک فرد تیپ تحلیل گرا (C) در ارتباط هستید که به استاندارد‌ها اهمیت می‌دهد و بسیار دقیق است.

مطلبی که خوندی کافی نبود!
دوست داری یک رابطه عالی داشته باشی؟ پس اینجا کلیک کن…
https://goo.gl/Q2aKsG

او را به این درک برسانید که از توجه و حمایتش لذت می‌برید و هنگام تصمیم گیری به او بگویید که قصد ندارید آرامش ارتباط را از بین ببرید و به امنیت او آسیب برسانید.

مشکل کجاست؟

اگر شریک عاطفی شما با تیپ شخصیتی اجتماعی (I)، مدتی است که دست از پرحرفی برداشته، مثل سابق فرد خوش بینی نیست، کمتر شوخی می‌کند و کمتر در اجتماعات شرکت می‌کند و یا برای گردش و تفریح بی میلی نشان می‌دهد، به این معنی نیست که دیگر عاشق شما نیست و یا شما را مثل سابق دوست ندارد.

یکی از دوستانم تعریف می‌کرد که موقع حرف زدن با شریک عاطفی اش تا جای ممکن از برقراری ارتباط چشمی با او خودداری می‌کند؛ چرا که او موقع حرف زدن با صراحت و قاطعیت خاصی در چشم هایش زل می‌زند و او را می‌ترساند!

این بخشی از رفتار غریزی اوست که به خاطر شخصیت و نیازش به قدرت از او سر می‌زند و بدین معنی نیست که قصد دارد به شما تحکم کند و یا دستور بدهد!

آسوده خاطر عاشق شوید!

با شناخت مدل شخصیت شناسی دیسک، بسیاری از سوء تفاهم‌های ما با شریک عاطفی مان حل می‌شود.
یادمان باشد رفتار افراد در غالب مواقع به صورت غیر طبیعی و غیر عمدی اتفاق می‌افتد!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *